Onderzoek†† "BeŽindiging hongerstaking Volkert van der G."19 september 2002
Op 19 september beŽindigde Volkert van der G. zijn hongerstaking.
Dit vond Nederland ervan.
Vindt terecht dat overheid enige consessies heeft          
gedaan aan Volkert van der G.          
    CDA LPF VVD PvdA
in procenten van Allen kiezers kiezers kiezers kiezers
Ja 46 42 34 39 62
Nee 54 58 66 61 38
Totaal 100 100 100 100 100
Verheugd omdat Volkert van der G          
hongerstaking beŽindigd heeft.          
    CDA LPF VVD PvdA
in procenten van Allen kiezers kiezers kiezers kiezers
Ja 50 48 52 52 44
Nee 7 11 8 10 2
Kan niet schelen 43 41 40 38 54
Totaal 100 100 100 100 100
   
Verwacht dat Volkert van der G. waarheid zal          
vertellen tijdens rechtszaak.          
    CDA LPF VVD PvdA
in procenten van Allen kiezers kiezers kiezers kiezers
Ja, wist ze wel 24 20 13 26 30
Nee, wist ze niet 76 80 87 74 70
Totaal 100 100 100 100 100