Onderzoek     18 september 2002
Tijdens de Parlementaire Enquete kwamen de (ex-) ministers Korthals, Jorritsma en Netelenbos aan het woord.
Daarbij bleek o.a. dat Korthals toegaf al in een veel vroeger stadium van een regeling tussen het Openbare
Ministerie en de bouwers van de Schipholtunnel wist dan hij aan de Tweede Kamer in november 2001
had gezegd. Daarnaast gaven Netelenbos en Jorritsma aan dat zij niet van vooroverleg in de bouw wisten.
Minister Korthals heeft overleg gepleegd met baas OM  
voorafgaande aan Kamerdebat in november 2001  
   
in procenten van Allen
Ja 76
Nee 24
Totaal 100
Baas OM heeft Korthals geinformeerd voorafgaande  
aan Kamerdebat in november 2001  
   
in procenten van Allen
Ja 72
Nee 28
Totaal 100
   
Baas OM had na Kamerdebat aan de Kamer moeten  
meedelen dat Korthals onjuiste informatie had verstrekt
   
in procenten van Allen
Ja, wist ze wel 80
Nee, wist ze niet 20
Totaal 100
In gebreke blijven van baas OM dient nadelige   
consequenties voor hem te hebben  
   
in procenten van Allen
Ja 68
Nee 32
Totaal 100
Er moet een 'kliklijn' komen bij de Tweede Kamer  
waarbij ambtenaren de Kamer in het geheim kunnen informeren
   
in procenten van Allen
Ja 58
Nee 42
Totaal 100