Onderzoek "Koningshuis"    17 september 2002
Op Prinsjesdag 17 september 2002 kwam ook het Koninklijk Huis
weer in het brandpunt van de belangstelling.
Daarom werden er ook een aantal vragen gesteld over aspecten
van het Koninklijk Huis.
Koningin moet wat betreft inkomen  
ook stapje terug doen  
    CDA LPF VVD PvdA
in procenten van Allen kiezers kiezers kiezers kiezers
Ja, ze moet ook stapje terug doen 76 73 89 71 77
Maakt me niet zoveel uit 24 27 11 29 23
Totaal 100 100 100 100 100
Koningin moet in toekomst belasting gaan
betalen  
    CDA LPF VVD PvdA
in procenten van Allen kiezers kiezers kiezers kiezers
Nee, het moet zo blijven 25 28 13 25 32
Ja, ze moet belasting gaan betalen 75 72 87 75 68
Totaal 100 100 100 100 100
Favoriete lid van het Koningshuis  
   
   
in procenten van Allen
Maxima 28
Claus 25
Willem Alexander 12
Bernhard 9
Marilene 7
Beatrix 7
Rapportcijfer activiteiten Maxima sinds
haar huwelijk met Willem Alexander  
   
in procenten van Allen
  6.7
Totaal 100
Mag vader Zorregueta vandaag in  
Nederland zijn?  
   
in procenten van Allen
Ja 78
Nee 22
Totaal 100