Onderzoek "Big-Brother CD-ROM"    12 september 2002
Vanaf volgende week ligt er een CD-ROM in de winkels met behulp waarvan gecontroleerd kan worden waar   
anderen (bijvoorbeeld werknemers of familieleden) hun computer voor gebruiken.
Het programma maakt het werkgevers bijvoorbeeld mogelijk om te achterhalen 
welke websites een werknemer heeft bezocht en aan welke documenten deze gewerkt heeft.  
Over deze ontwikkeling zijn een aantal vragen gesteld.
Werknemer mag computer af en toe voor privedoeleinden gebruiken  
   
in procenten van Allen
Ja 86
Nee 14
Totaal 100
Werkgever mag, zonder dit te melden, computergebruik werknemer controleren  
   
in procenten van Allen
Ja 23
Nee 77
Totaal 100
Werkgever mag, na het gemeld te hebben, computergebruik werknemer controleren  
   
in procenten van Allen
ja 89
nee 11
Totaal 100
Wil over de CD-ROM beschikken om bijvoorbeeld familieleden te controleren  
   
in procenten van Allen
ja 20
nee 80
Totaal 100