Onderzoek "Bescherming tegen terrorisme"    11 september 2002
Op 11 september 2002 zijn een aantal vraqen gesteld over de manier waarop de overheid 
terroristische aanslagen zou kunnen voorkomen en burgers zou kunnen beschermen.
Interessant is dat bij de beantwoording van de vragen met name de LPF kiezers en de Groen Links 
aanhang duidelijk verschillend antwoorden.
Amerikaanse overheid is ernstig tekortgeschoten voorafgaande aan 11/9/2001
      Groen
in procenten van Allen LPF Links
ja, ernstig tekortgeschoten 19 31 18
nee, niet te voorkomen 81 69 82
Totaal 100 100 100
Gevoel van veiligheid sinds 11 september 2001      
      Groen
in procenten van Allen LPF Links
onveiliger 24 35 17
niet onveiliger 76 66 83
Totaal 100 100 100
De maatregelen van de Amerikaanse overheid verkleinen de kans op aanslagen
      Groen
in procenten van Allen LPF Links
ja 13 12 13
nee 87 88 87
Totaal 100 100 100
Nederlandse overheid beschermt burger goed tegen aanslagen  
      Groen
in procenten van Allen LPF Links
ja 31 15 46
nee 69 85 54
Totaal 100 100 100
Nederlandse burger wordt beter beschermd dan de Amerikaanse burger
      Groen
in procenten van Allen LPF Links
beter 10 9 7
gelijk 54 44 70
slechter 36 47 23
Totaal 100 100 100
Zwaardere maatregelen door Nederlandse overheid, ondanks nadelen  
      Groen
in procenten van Allen LPF Links
ja 42 66 21
slechter 58 34 79
Totaal 100 100 100