Onderzoek reactie op mogelijke oorlog met Irak    6 september 2002
In de eerste week van september werd steeds meer gesproken over een mogelijke oorlog met Irak.
Duitsland geeft aan absoluut niet mee te zullen doen en Engeland lijkt de US wel te steunen.
De Hoop Scheffer geeft aan dat Nederland achter de US staat.
Oordeel over oorlog met Irak als Veiligheidsraad daarmee instemt.
    LPF/        GrLinks/
in procenten van Allen VVD CDA PvdA SP
voor 51 63 50 44 25
tegen 49 50 37 56 75
Totaal 100 100 100 100 100
Nederland moet in dat geval militaire steun geven.
    LPF/        GrLinks/
in procenten van Allen VVD CDA PvdA SP
ja 41 54 39 27 18
nee 59 46 61 73 82
Totaal 100 100 100 100 100
Oordeel over oorlog met Irak als de US het zonder steun van Veiligheidsraad aangaat.
    LPF/        GrLinks/
in procenten van Allen VVD CDA PvdA SP
ja 23 31 22 7 14
nee 77 69 78 93 86
Totaal 100 100 100 100 100
Nederland moet in dat geval militaire steun geven
    LPF/        GrLinks/
in procenten van Allen VVD CDA PvdA SP
ja 23 22 23 11 8
nee 81 78 77 89 92
Totaal 100 100 100 100 100
Motief van de US om in te grijpen in Irak
    LPF/        GrLinks/
in procenten van Allen VVD CDA PvdA SP
oprecht verontrust 39 43 43 25 18
andere motieven 61 57 57 75 82
Totaal 100 100 100 100 100
Sadam Hussein kan zonder geweld onder controle gehouden worden
    LPF/        GrLinks/
in procenten van Allen VVD CDA PvdA SP
ja 53 37 54 59 72
nee 47 63 46 41 28
Totaal 100 100 100 100 100
De kans op wereldconflict is het grootst als
    LPF/        GrLinks/
in procenten van Allen VVD CDA PvdA SP
Er oorlog met Irak gevoerd wordt 68 53 76 78 81
Als er geen oorlog met Irak gevoerd wordt 32 46 24 22 19
Totaal 100 100 100 100 100