Onderzoek Oordeel over dwangvoeding Volkert van der G.     5 september 2002
Op 5 september werd bekend dat dwangvoeding juridisch niet mogelijk is.
Nederland is in meerderheid voor dwangvoeding.
Voor dwangvoeding van Volkert van der G.    
    CDA/LPF/ PvdA/ 
in procenten van Allen VVD GrLnks/SP
voor   69 79 61
tegen   31 21 39
Totaal 100 100 100