Ten aanzien van het onderwerp "kogelbrieven" is er ook een onderzoek
onder Het Stemburo gehouden. Onderstaand de resultaten van de 
drie gestelde vragen.
Achtergrond van de kogelbrieven  
in procenten Allen
 Is een serieuze bedreiging 27
 Is alleen om bang te maken 75
Totaal 100
Prioriteitstelling van de politie  
in procenten Allen
 Veel energie besteden om op te lossen 68
 Andere zaken zijn belangrijker 32
Totaal 100
Gewenste media-aandacht  
in procenten Allen
 Geen aandacht aan schenken 56
 Wel aandacht aan blijven schenken 44
Totaal 100